Zajęcia

Na moich lekcjach pomagam uczniom odkryć ich potencjał wokalny. Uczę jak śpiewać w świadomy, zdrowy i swobodny sposób unikając siłowego wydobywania dźwięku czy załamań głosu. Pracuję nad właściwym oparciem oddechowym oraz odkryciem naturalnej barwy indywidualnej dla każdego ucznia.

Na lekcjach prowadzę trening głosu oraz pracuję z uczniem nad konkretnymi piosenkami, skupiając się nie tylko na właściwej emisji, ale również operowaniu środkami ekspresji odpowiednimi dla danego stylu muzycznego. Dzięki studiom filologicznym oraz mieszkaniu za granicą mogę również pomóc w odpowiedniej wymowie piosenek anglojęzycznych.


Sam głos jest dla nas tak oczywisty, że dopiero jego brak, na przykład z powodu chrypki lub przeziębienia, uświadamia nam jego wagę. Pozornie prosty proces wydobywania dźwięków jest w rzeczywistości bardzo złożonym aktem, który obejmuje wiele mięśni, płuca, struny głosowe, jamę ustną i nosową, usta, a także szczękę, uszy i oczywiście mózg. Niezwykle ważne jest, by uświadomić sobie złożoność tego procesu. Na naszych lekcjach będziemy wspólnie poznawać te zagadnienia, by Twój śpiew stawał się coraz bardziej świadomy, pewny i byś mógł osiągnąć wyznaczone przez siebie cele.

Zapraszam!